องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ร่วมเปิดงารโครงการรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)


วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายสำเริง พระศรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมเปิดงารโครงการรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) บ้านไพศาล

หมู่ที่ 5

2022-09-22
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18