องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..ร่วมกับ..กองช่าง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการสัญจรได้สะดวก


วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์พร้อมคณะผู้บริหาร/มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..ร่วมกับ..กองช่าง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการสัญจรได้สะดวก ให้กับพี่น้องที่ใช้เส้นทางบ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 หนองกุง หมู่ที่ 10

2022-09-22
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18