องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


วันที่ 12 สิงหาคม 2565


วันที่ 12 สิงหาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้างรายเดือน/สมาชิกสภาส่วนตำบลนาโพธิ์...ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล

2022-09-22
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18