องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565


 

18 สิงหาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมงานส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านพัก และนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มอบบ้านพัก ให้แก่..เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองคำ บ้านไพศาล หมู่ที่ 5 และครัวเรือนนางยุพิน มะลัย บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 14

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25