องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์


1๘ สิงหาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

โดยมีกิจกรรมดังนี้

⚡กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

⚡กิจกรรมกลุ่ม ตอบคำถามการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

🌀วิทยากรให้ความรู้ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์

💥สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25