องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


เยี่ยมและเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ //คนกุดรังไม่ทิ้งกัน //คนนาโพธิ์ไม่ทิ้งกัน ชาวตำบลนาโพธิ์


19 สิงหาคม 2565

อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับ คณะกรรมการ พชต.นาโพธิ์ ผู้แทน พชอ.กุดรัง ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ //คนกุดรังไม่ทิ้งกัน //คนนาโพธิ์ไม่ทิ้งกัน ชาวตำบลนาโพธิ์ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ และคณะกรรมการ พชอ.กุดรัง เป็นอย่างสูง ในความอนุเคราะห์ถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ทั้ง 21 หมู่บ้านค่ะ

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25