องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรนาการรายตำบล (u2t)


วันที่ 5 กันยายน 2565

นายกเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์กากรบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรนาการรายตำบล (u2t)

และรับมอบโดมกิจกรรม พื้นที่โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ตำบลนาโพธิ์

2022-09-22
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18