องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565


 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี พันจ่าตรี ทวัช พันธุชิน นายอำเภอกุดรัง เป็นประธานเปิดโครงการ และนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการดังกล่าว ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25