องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565


 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี พันจ่าตรี ทวัช พันธุชิน นายอำเภอกุดรัง เป็นประธานเปิดโครงการ และนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการดังกล่าว ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03