องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


จนท.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ ประชุมร่วมและหารือ


วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลา 09.30 จนท.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ ประชุมร่วมและหารือ เรื่องการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางในตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีครอบครัวเปราะบาง 40 ครอบครัว (จากข้อมูลของบ้านพักเด็กฯ) โดยตำบลนาโพธิ์ เบื้องต้นจะได้รับการช่วยเหลือจำนวน 10 ครอบครัว ครับ

2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25