องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการแข็งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๕


วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เชิญพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์ ร่วมงานแข็งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด

 ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๕

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

พิธี เปิด-ปิด ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการแข็งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง

จ.มหาสารคาม

 

 

2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11