องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ 2566


เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ 2566

โดยมี นายโชคชัย นันตลาด นายอำเภอกุดรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ

และนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ

วันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ 2566

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ 2566

ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กิจกรรมต่างๆภายในงานวันเด็กก็จะประกอบไปด้วย

..กิจกรรมตอบคำถาม

..กิจกรรมเกมส์เหยียบลูกโป่ง

...กิจกรรมโยนห่วง

..กิจกรรมปาเป้า

...กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี

...กิจกรรมติดตามแต่งหน้า

มีกิจกรรมมากมาย

**การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

****การแสดงกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์มีการลงทะเบียนและแจกของรางวัลให้กับเด็กๆเวลา 7:30 น.เป็นต้นไป

 

2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03
2023-05-03
2023-04-13
2023-04-12
2023-04-05
2023-02-24