องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566


วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

 

กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

1..คณะศึกษาดูงานเดินทางเข้าศึกษาดูงานณบริษัท โปนเฟสชั่นแนล ไฮโดรฟาร์มขาค้อดำเนินการปลูกผักและจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

2..คณะศึกษาดูงานเดินทางเข้าศึกษาดูงานณไร่กาแฟจ่านรินท์

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08