องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 256๖

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยินดีต้อนรับ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9

2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03
2023-05-03
2023-04-13
2023-04-12
2023-04-05
2023-02-24