องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก big canning day ทำความสะอาดใหญ่ทางสาธารณะ


5 เมษายน 2566

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดพนักงานราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ kick off

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก big canning day ทำความสะอาดใหญ่ทางสาธารณะ

บริเวณถนนสาธารณะในเขตตำบลนาโพธิ์





2024-06-24
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07