องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก big canning day ทำความสะอาดใหญ่ทางสาธารณะ


5 เมษายน 2566

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดพนักงานราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ kick off

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก big canning day ทำความสะอาดใหญ่ทางสาธารณะ

บริเวณถนนสาธารณะในเขตตำบลนาโพธิ์

2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03