องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการธรรมาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกสถานประกอบการสีเขียวเพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการธรรมาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกสถานประกอบการสีเขียวเพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ในวันที่ที่ในวันที่ 2-3 เดือนพฤษภาคมพ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทองการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการฯและนางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ..วิทยากร..ที่มาให้ความรู้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองแหน/และทีมช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08