องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะยั่งยืน


เดือน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดโครงการชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดงานโครงการฯ นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/อสม. ร่วมงานโครงการในครั้งนี้

2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03