องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจและปรึกษาหารือแนวทางการใช้น้ำให้กับพี่น้อง บ้านหนองโดน หมู่ที่


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๖

 

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายท่านอำพัน ศิริสม ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลงพื้นที่สำรวจและปรึกษาหารือแนวทางการใช้น้ำให้กับพี่น้อง บ้านหนองโดน หมู่ที่

ต.นาโพธิ์ อ กุดรัง

2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03