องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจและปรึกษาหารือแนวทางการใช้น้ำให้กับพี่น้อง บ้านหนองโดน หมู่ที่


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๖

 

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายท่านอำพัน ศิริสม ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลงพื้นที่สำรวจและปรึกษาหารือแนวทางการใช้น้ำให้กับพี่น้อง บ้านหนองโดน หมู่ที่

ต.นาโพธิ์ อ กุดรัง

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08