องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓


วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจ ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเกิดความเสียหาย ได้ปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓

2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03