องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


***จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566***


วันที่ 15 มิถุนายน 2566

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ***จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566*** โดย มีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดงานโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมนาโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08