องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการบูรณาการ ประชาร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

จัดโครงการบูรณาการ ประชาร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

**กิจกรรมรณรงค์กำจัด ผักตบชวา รักษาแหล่งน้ำ ตำบลนาโพธิ์** ปีงบประมาณ 2566

ณ ฝายชลประทานบ้านนาโพธิ์ - คูชัย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30