องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กีฬาสีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ และมอบอุปกรณ์กีฬา


3 พฤศจิกายน 2566

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์..มอบหมายนายประสาน มาตรเมือง/นายสำเริง พระศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

***ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ และมอบอุปกรณ์กีฬา

2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22
2023-12-15