องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์**พี่น้องตำบลใกล้เคียง ผู้ที่สนใจเชิญร่วมงาน..สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566


เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์**พี่น้องตำบลใกล้เคียง ผู้ที่สนใจเชิญร่วมงาน..สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ในวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2566

กิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 23.30 น.

ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดการ/รายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ

ตามเอกสารแนบท้าย ค่ะ /////เชิญร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะค่ะ//////





2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22
2023-12-15