องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม

โทร/โทรสาร 043-985273

EMAIL : admin@tambonnapho.go.th

Website :  www.tambonnapho.go.th

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์