องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเรืองฤทธิ์  จันทร์ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-116-2538


นายประสาน  มาตรเมือง
นายสำเริง  พระศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-118-2734 โทร. 082-837-9538


นายสังคม  รัตน์รองใต้
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-576-0763