องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
สายตรงผู้บริหารและเบอร์ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีการดำเนินการ

แจ้งผลการอนุมัติ/อนุญาต  ในการยื่นคำร้อง

ขอรับความช่วยเหลือ  กรณีสาธารณภัย

ผ่านระบบ  SMS

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ บริการประชาชน