องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
......จดหมายข่าว/โครงการ/กิจกรรม/งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พิธีเปิดสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูภาพทางสังคมผู้ป่วยยาเสพติด ณ วัดบ้านหนองแหน บูรณาการทางการแพทย์และวิถีพุทธ [ 20 ม.ค. 2566 ]0
2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตรการทำยาดมสมุนไพรและการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]0
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]0
4 (จังหวัดเคลื่อนที่) [ 25 พ.ย. 2565 ]11
5 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) [ 24 พ.ย. 2565 ]11
6 ดำเนินการคัดเลือกคนพิการ เพื่อเข้าทำงานในส่วนราชการในตำบล โดยบริษัทเบทาโกร เป็นคนจ้างงานให้ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี [ 11 พ.ย. 2565 ]11
7 เชิญ...เที่ยวงานโครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ [ 10 พ.ย. 2565 ]11
8 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]17
9 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ และ ครัวเรือนต้นแบบ [ 1 พ.ย. 2565 ]16
10 ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 17 ต.ค. 2565 ]28
11 ประชุมประจำเดือน ต.ค. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]25
12 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงชัย เพื่อใส่สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]39
13 คณะกรรมการ พชต.นาโพธิ์ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง [ 19 ส.ค. 2565 ]44
14 ส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]40
15 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]48
16 12 สิงหาคม 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]49
17 โครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม [ 8 ส.ค. 2565 ]50
18 ประชุม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 ส.ค. 2565 ]53
19 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และญาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]49
20 ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]50
 
หน้า 1|2|3|4