องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]39
2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของอบต.นาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2563 ]38
3 ผลประเมินความพึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]35
4 ผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]36
5 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ [ 9 มิ.ย. 2563 ]37
6 สรุปผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ [ 9 มิ.ย. 2563 ]37
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]42
8 สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ [ 9 ม.ค. 2563 ]37
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]40