องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.นาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2564 ]69
2 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน งบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]72
3 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของ อบต.นาโพธิ์ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]66
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]118
5 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของอบต.นาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2563 ]118
6 ผลประเมินความพึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]107
7 ผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]115
8 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ [ 9 มิ.ย. 2563 ]115
9 สรุปผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ [ 9 มิ.ย. 2563 ]112
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]116
11 สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ [ 9 ม.ค. 2563 ]114
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]119