องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี


    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ