องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.1) เดือน พ.ย.61

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.1)
 เดือน พ.ย.61

    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.1) เดือน พ.ย.61
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ