องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


ประกาศใช้แผนพัฒนา 2561-2565 พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนา 2561-2565 พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ