องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท. (สขร.1) เดือน ก.ค. 65

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท. (สขร.1)  เดือน ก.ค. 65    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท. (สขร.1) เดือน ก.ค. 65
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ