องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



 


ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย


๗ วันอันตราย  ในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑
นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  คณะผู้บริหาร ปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกัน
จัดเข้าเวรยามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรไปมา ถนนสาย แจ้งสนิท  (ทล. ๒๓)
ช่วงตลาดกลางหนองแหน  ตำบลนาโพธิ์