องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประชุมปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
       เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
นายเศกสรรค์  สวนกุล ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
<...
 
  ประชุมปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
  กีฬานาโพธิ์ ครั้งที่ 32 /2561
  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ๒๕๖๒
  โครงการฝึกอบรมเยวชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ..หลักสูตร วัย...
  สอนวิธีผสมอาหารสัตว์ ให้กับประชาชน ในบ้าน หมู่ที่ ...
  สอนวิธีผสมอาหารสัตว์ ให้กับประชาชน ในบ้าน หมู่ที่ ...
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ แก่....กลุ่มสตรีตำบ...
  สอนวิธีผสมอาหารสัตว์ ให้กับประชาชน ในบ้าน หมู่ที่ ...
  สอนวิธีผสมอาหารสัตว์ ให้กับประชาชน ในบ้าน หมู่ที่ ...
  โครงการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ITAS อปท EP5 แนะนำการทำ OIT
ITAS EP 4 สารพันปัญหาการใช้ระบบ 1
ITAS อปท. EP 3 การใช้งาน User ผู้บริหาร
[ ดูทั้งหมด ]