องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  นโยบายห้องประชุมปลอดโฟมและพลาสติก
       กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
ได้จัดนโยบายห้องประชุมปลอดโฟมและพลาสติก
สนับสนุนผู้ประกอบอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กล่องโฟมและพลาสติ...
 
  นโยบายห้องประชุมปลอดโฟมและพลาสติก
  ได้จัดโครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน ประ...
  โครงการสานพลังสร้างสุขสู่การยกร่าง ข้อบัญญัติตำบล...
  ศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (กองส่...
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  นายก อบต.นาโพธิ์ร่วมรับทุนสมทบสร้างบ้านผู้ประสบอัค...
  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย
  อบต.นาโพธิ์ ต้อนรับท่าน องคมนตรี
  โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบปร...
  จัดศึกษาดูงาน ตามโครงการ ศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญา ผ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ITAS อปท EP5 แนะนำการทำ OIT
ITAS EP 4 สารพันปัญหาการใช้ระบบ 1
ITAS อปท. EP 3 การใช้งาน User ผู้บริหาร
[ ดูทั้งหมด ]