องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฎิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานจ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันแม่แห่งชาติ
       เมื่อวันที่  ๑๒   สิงหาคม   ๒๕๖๒
ความเป็นมา วันแม่แห่งชาติ

       &...
 
  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันแม่แห่งชาติ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโพธิ์ สังกัด องค์การบริ...
  โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ...
  แจกเบี้ยยังชีพประจำ เดือน สิงหาคม 2562
  โครงการอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค “อาหารปลอดพิษ ชีวิ...
  โครงการ ควบคุม ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ในเด็กก่อน...
  ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทำงาน...
  ถวายเทียนพรรษา ตามโครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพ...
  โครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลนาโพธ์...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
EP2 การนำเข้าข้อมูล
EP1 การเปิดใช้งานระบบ
ITAS อปท EP5 แนะนำการทำ OIT
[ ดูทั้งหมด ]