องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ...
       เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
                   งานบุคลากร สำนักงานปลัด องค...
 
  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บ...
  โครงการให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ...
  มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
  โครงการธรรมาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการณ์อาส...
  โครงการ ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ เมื่อวันที...
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์ และตำบลใกล้เคียง ร่...
  ร่วมพิธีเปิดกรวย เพื่อถวายพระราชพิธีสักการะหน้าพระ...
  มอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ประสบ...
  โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2562
  ประชุมปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
EP2 การนำเข้าข้อมูล
EP1 การเปิดใช้งานระบบ
ITAS อปท EP5 แนะนำการทำ OIT
[ ดูทั้งหมด ]