องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ลำล่องประวัติเมืองมหาสารคาม 150 ปี มหาสารคาม
 
ในหลวงของแผ่นดิน
 
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 
เพลงมนต์เมืองสารคาม
 
โครงการส่งเสริมอาชืพปลุกหม่อนเลี้ยงไหมและท่อผ้าไหม
 
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN
 
บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด2559
 
7 สิงหา 59 ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
 
ITAS อปท. EP 3 การใช้งาน User ผู้บริหาร
 
ITAS อปท. EP2
 
ITAS อปท. EP 1
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
 
ITAS EP 4 สารพันปัญหาการใช้ระบบ 1
 
ITAS อปท EP5 แนะนำการทำ OIT