องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เชิญร่วมงาน สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 8 ก.ค. 2562 ]
2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]
3 โครงการให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]
4 วันสิ่งแวดล้อมโลก 3 มิ.ย. 62 [ 5 มิ.ย. 2562 ]
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ [ 4 มิ.ย. 2562 ]
6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2561 [ 16 พ.ค. 2562 ]
7 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำด้วยหนองแหนตอนล่าง (วังพอก) ม.1 [ 1 เม.ย. 2562 ]
8 โครงการจุดเทียนส่องทาง ศพด.นาโพธิ์ [ 26 มี.ค. 2562 ]
9 โครงการอบรม การคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 19 มี.ค. 2562 ]
10 โครงการจุดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม [ 18 มี.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12