องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แต่งตั้งทำงานในการทบทวน ปรับปุรง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 6 ก.ค. 2563 ]
2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มอบ เครื่อง TC scan แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาดเพื่อป้องกัน โรคโควิด 19 [ 1 ก.ค. 2563 ]
3 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร คสล. บ้านคูชัน หมู่ที่ 3,21(สายที่ครองชีพ) [ 29 มิ.ย. 2563 ]
4 ร่วมมอบผ้าห่ม หมอน มุ้งและเครื่องใช้ต่างๆให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 19 มิ.ย. 2563 ]
5 คณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 19 มิ.ย. 2563 ]
6 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ มีเพลิงไหม้บ้านจำนวน ๑ หลัง [ 18 มิ.ย. 2563 ]
7 ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาโพธิ์ ม.1 [ 26 พ.ค. 2563 ]
8 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ [ 19 พ.ค. 2563 ]
9 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ 18 [ 7 พ.ค. 2563 ]
10 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การจำหน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17