องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาโพธิ์ ม.1 [ 26 พ.ค. 2563 ]
2 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ [ 19 พ.ค. 2563 ]
3 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ 18 [ 7 พ.ค. 2563 ]
4 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การจำหน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2563 ]
5 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๑๔ [ 26 มี.ค. 2563 ]
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯลฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]
7 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ตำบลนาโพธิ์ วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมา [ 6 มี.ค. 2563 ]
8 จัดโครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ [ 27 ก.พ. 2563 ]
9 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ [ 25 ก.พ. 2563 ]
10 เปิดเผยขอบเขตของงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน,ถนนูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนน คสล.,ฝายชะลอน้ำ,เพื่อกาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล บ้านไพศาล,บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5,10 [ 21 ก.พ. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16