องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมวางพวงมาลา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดรัง [ 13 ต.ค. 2563 ]
2 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลฯ ตลาดกลางตำบลนาโพธิ์ [ 28 ส.ค. 2563 ]
3 24 ส.ค. 63 จัดโครงการอบรมผู้พิการ ฯ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]
4 เปิดโครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง อปท. (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]
6 แต่งตั้งทำงานในการทบทวน ปรับปุรง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 6 ก.ค. 2563 ]
7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มอบ เครื่อง TC scan แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาดเพื่อป้องกัน โรคโควิด 19 [ 1 ก.ค. 2563 ]
8 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร คสล. บ้านคูชัน หมู่ที่ 3,21(สายที่ครองชีพ) [ 29 มิ.ย. 2563 ]
9 ร่วมมอบผ้าห่ม หมอน มุ้งและเครื่องใช้ต่างๆให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 19 มิ.ย. 2563 ]
10 คณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 19 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18