องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ข้อบัญงบประมาณ 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]
2 คำสั่งประกาศใช้แผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 19 พ.ย. 2561 ]
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 1 ต.ค. 2561 ]