องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้แผนพัฒนา 2561-2565 พ.ศ.2563 [ 6 ก.ค. 2563 ]
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.1) เดือน พ.ย.61 [ 7 มี.ค. 2562 ]
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี [ 19 พ.ย. 2561 ]