องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เปิด-ปิด กีฬา ของศูนย์เรียนรู้นาโพธิ์ หนองแวง ณ สนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ [ 15 พ.ย. 2562 ]
2 ร่วมฝึกการป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช [ 7 พ.ย. 2562 ]
3 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. ณ วัดบ้านหนองแหนพัฒนาราม [ 15 ส.ค. 2562 ]
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโพธิ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 ส.ค. 2562 ]
5 โครงการอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค “อาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย” [ 2 ส.ค. 2562 ]
6 โครงการ ควบคุม ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ [ 26 ก.ค. 2562 ]
7 ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารตำบลนาโพธิ์ ครั้งที่ ๓ [ 23 ก.ค. 2562 ]
8 ถวายเทียนพรรษาตามโครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ก.ค. 2562 ]
9 มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 5 ก.ค. 2562 ]
10 มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 6 มิ.ย. 2562 ]
 
หน้า 1|2