องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาตำบลนาโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ธ.ค. 2563 ]