องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว