องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]
2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของอบต.นาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2563 ]
3 ผลประเมินความพึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]
4 ผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]
5 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ [ 9 มิ.ย. 2563 ]
6 สรุปผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ [ 9 มิ.ย. 2563 ]
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]
8 สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ [ 9 ม.ค. 2563 ]
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]