องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 1..ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยมะเขือ ม.17 [ 26 พ.ค. 2563 ]
2 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อกาเกษตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 [ 26 พ.ค. 2563 ]
3 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคูชัย หมู่ที่ 3 [ 26 พ.ค. 2563 ]
4 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ [ 19 พ.ค. 2563 ]
5 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน,บ้านหนองคูณทอง ม.๒,๒๐ (สายหนองสมอ) [ 19 พ.ค. 2563 ]
6 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองกุง หมู่ 10 [ 19 พ.ค. 2563 ]
7 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน,บ้านหนองคูณทอง,ม.2,20 (สายบ้านไผ่) [ 19 พ.ค. 2563 ]
8 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 4 [ 15 พ.ค. 2563 ]
9 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการซ่อมสร้าถนน คสล. บ้านคูชัย หมู่ที่ 21 [ 13 พ.ค. 2563 ]
10 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 [ 7 พ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24