องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เปิดเผยขอบเขต/ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยฯ บ.ปทุมทอง ม.13 และ บ.คูชัย ม. 21 [ 15 ก.พ. 2562 ]
2 ขอบเขตของงานฯ /เปิดเผยราคากลาง 5 ก.พ. 62 [ 5 ก.พ. 2562 ]
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13