องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดกลางชุมชน ตำบลโพธิ์ [ 17 ก.ย. 2563 ]
2 เปิิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒ [ 17 ก.ย. 2563 ]
3 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลาโครงการลงหลักกันแนวเขตทางสาธารณะ ที่สาธารณะฯลฯ บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๒ [ 17 ก.ย. 2563 ]
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง อปท. (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]
5 เปิดเผยขอบเขตงานฯ โครงการซ่อมแซมลำห้วย ถนนน้ำล้นผ่าน ถนนคสล. ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ม.9-14-16-20 จำนวน 1 โครงการ [ 11 ส.ค. 2563 ]
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง อปท. (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง อปท. (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]
8 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
9 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 1 ถึง บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 16 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
10 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึง บ้านบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25