องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
2 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 1 ถึง บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 16 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
3 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึง บ้านบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
4 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อเกษตร บ้านหนองโดน ม.2 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท (สขร1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
6 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทาอลอดเหลี่ยม คสล. บ้านคูชัย หมู่ที่ 21 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
7 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
8 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านคูชัย หมู่ที่ 3,21 [ 29 พ.ค. 2563 ]
9 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหัวนาคำ 8 (สายบ้านโนนสูง) [ 29 พ.ค. 2563 ]
10 1..ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยมะเขือ ม.17 [ 26 พ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25