องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนเกษตร ม.16

    รายละเอียดข่าว

ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนเกษตร ม.16

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2562