องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2560