องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2563