องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก ทล.2300 (กม.4=+950 ซ้าทาง) ทล.23 บ้านไพศาล หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก ทล.2300 (กม.4=+950 ซ้าทาง) ทล.23  บ้านไพศาล หมู่ที่ 5

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2563