องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2563