องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพืื่อการเกษตร บ้านโนนสสมบัติ หมู่ที่ 11

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพืื่อการเกษตร บ้านโนนสสมบัติ หมู่ที่ 1

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2563