องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


สอนวิธีผสมอาหารสัตว์ ให้กับประชาชน ในบ้าน หมู่ที่ ๙,๑๙ (โครงการส่งเสริมสัตว์เศรษฐกิจ)


เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ นำโดยนายอนันต์  คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์ คณะผู้บริหาร พนักงานฯ ลงพื้นที่สอนวิธีผสมอาหารสัตว์และให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตย์เศรษฐกิจอย่างถูกวิธี ให้กับประชาชน
ในหมู่บ้าน ในบ้านหมู่ ๙,๑๙