องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


มอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ประสบวาตภัย บ้านไพศาล ม.5


เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สังกัดสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์
นำโดย นายอนันต์   คงดี  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
นายเรืองฤทธิ์  จันทร์ศรี รองนายก คณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
ลงพื้นที่บ้านไพศาล หมู่ที่ ๕ มอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้